Hallituksen kokous 7/2018-2019

Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n hallituksen kokous
Ti 2.4.2019 klo 19.00
##valkoinenneuvosto @ irc.freenode.net
paikalla: Olli Pitkänen (puheenjohtaja), Janne Seppänen (sihteeri), Mikko Nikkilä, Lotta Raatikainen, Anna Saarimaa, Miikka Uotila, Sonja Virta

§1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Olli Pitkänen avasi kokouksen kello 19.03.

§2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§3 Esityslistan hyväksyminen

Kohdaksi 9 lisättiin Hobittilan Sanomat. Muutoin esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

§4 Posti

Janne Seppänen on käynyt tarkastamassa seuran postitilanteen. Laatikkoon oli tullut helmikuun tiliote sekä muutama lehti muilta Tolkien-seuroilta.

§5 Aiemmin käsiteltyjä asioita

Sonja Virta hoitaa pankkiasioita Nordean kanssa 9.4. puhelimitse ja on hallitukseen yhteydessä, mikäli asian tiimoilta tulee jotain selvitettävää.

§6 Miitit

Keskusteltiin miittien kannattavuudesta ja osallistujamääristä. Asiaan palataan myöhemmin. Kevätmiitti ja The Miitti järjestetään suunnitelmien mukaisesti.

The Miitin osallistumismaksuiksi päätettiin:

3 yötä: 25/30 euroa (jäsen/ei-jäsen)
2 yötä: 18/23 euroa
1 yö: 10/15 euroa

The Miitiin suunnitellaan myös retkeä Lappeenrantaan. Päätettiin alustavasti, että yhdistys tukee retkeä siten, että korkeintaan kahden auton kuskille maksetaan bensarahat.

§7 Tolkien-elokuva

Sonja Virta on selvitellyt mahdollisuutta järjestää elokuvaretki uuden Tolkien-elokuvan julkaisun yhteyteen yhteistyössä jonkin elokuvateatterin kanssa. Päätettiin, että lauantai 4.5. on sopiva päivä retkelle. Sonja selvittelee näytösaikoja, lippujen varaamista sekä seuran esittelypöydän mahdollisuutta. Asiaan palataan myöhemmin.

§8 Yhteistyökokous

Kokoukseen osallistunut Leena Peippo ei ole paikalla kokouksessa, joten asiaan palataan myöhemmin.

§9 Hobittilan Sanomat

Vaalikokous pidetään lauantaina 8.6.2019 klo 14.00 The Miitissä Ruokolahdella. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouskutsu lähetetään seuraavan HobSanin yhteydessä, Olli Pitkänen kirjoittaa.

HobSaniin laitetaan myös seuraavat asiat:
– Mainos Suomenlinna-piknikistä (Olli Pitkänen)

– Mainos The Miitistä (Anna Saarimaa)
– Info Tolkien-elokuvasta (Janne Seppänen ja Mikko Nikkilä)

HobSaniin tulevat tekstit tulee toimittaa Lotta Raatikaiselle 10.5. mennessä ja lehti lähetetään mahdollisimman pian sen jälkeen.

§10 Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin Verohallinnon uudesta linjauksesta liittyen yhdistysten jakaamiin palkintoihin. Asiaan palataan smialkisan palkinnon ja Kuvasta-palkinnon osalta myöhemmin.

Merkitään tiedoksi, että seura on saanut kirjalahjoituksen Pasi Asikaisen kokoelmasta.

Seuraava kokous pidetään tiistaina 7.5. klo 19.00 irkissä.

§11 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Olli Pitkänen päätti kokouksen kello 20.40.