Vaalikokous 9.10.2006

HEAT:n kerhotila, Helsinki

Läsnä:

  • Karoliina Leikomaa (pj)
  • Miikka Uotila (sihteeri)
  • Benjamin Bainton
  • Inkeri Kontro
  • Leena Peippo

§1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Karoliina Leikomaa avasi kokouksen klo 18.16.

§2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

§3 Kokousvirkailijoiden valinta

Valittiin:
Puheenjohtaja: Karoliina Leikomaa
Sihteeri: Miikka Uotila
Pöytäkirjantarkastajat: Tuire Siikala ja Benjamin Bainton

§4 Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan

§5 Vuoden 2007 toimintasuunnitelma

– Järjestää Vuosijuhlan Helsingissä
– Järjestää sääntömääräisen vuosikokouksen, jossa päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden hallitukselle.
– Järjestää kevättapaamisen, kesätapaamisen sekä syystapaamisen
– Järjestää sääntömääräisen vaalikokouksen, jossa valitaan seuraavan vuoden hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet ja varajasenet, valitaan vuoden 2007 tilintarkastajat ja varamiehet, sekä päätetään toimintasuunnitelmasta ja budjetista.
– Järjestää pääkaupunkiseudun kuukausitapaamiset joka kuun toinen maanantai Heatin kerhotilalla Helsingissä
– Avustaa smialien toimintaa mahdollisuuksien mukaan
– Jakaa Kuvastaja-palkinnon mikäli se koetaan aiheelliseksi
– Julkaisee neljä numeroa Legolas -lehteä sekä neljä numeroa Hobittilan Sanomat -lehteä
– Julkaisee seinäkalenterin, mikäli se koetaan aiheelliseksi
– Osallistuu TamFan-fantasiatapahtuman järjestelyihin, mikäli tapahtuma järjestetään
– Osallistuu sci-fi -seurojen yhteistyökokoukseen Tampereella ja pyrkii toimimaan yhteistyössä muiden kotimaisten sci-fi -seurojen kanssa mahdollisuuksien mukaan
– Osallistuu Finncon sci-fi -tapahtumaan Jyväskylässä
– Osallistuu Ropecon roolipelitapahtumaan Helsingissä
– Osallistuu muihin alan tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan
– Jatkaa lehtivaihtoa muiden kotimaisten sci-fi -seurojen sekä ulkomaisten Tolkien-seurojen kanssa sekä kartoittaa mahdollisuuksia uusien lehtivaihtosopimusten tekemisestä
– Järjestää smialkisan

§6 Vuoden 2007 budjetti

Budjetti hyväksyttiin sellaisenaan

§7 Vuoden 2007 hallituksen puheenjohtajan valinta

Valittiin Benjamin Bainton puheenjohtajaksi

§8 Vuoden 2007 hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta

Jäseniksi valittiin:
Tuire Siikala
Leena Peippo
Katri Vartiainen
Miikka Uotila
Inkeri Kontro
Karoliina Leikomaa

Varajäseniksi valittiin:
Onerva Leisti
Mirka Sillanpää

§9 Vuoden 2007 tilintarkastajien ja varamiesten valinta

Tilintarkastajaksi valittiin Marianna Leikomaa.
Varatilintarkastajaksi valittiin Pasi Välkkynen

§10 Muut esille tulevat asiat

Ei ole

§11 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.06


← Toimikausi 1.1.2006–31.12.2006