Vuosikokous (6.1.2018)

6.1.2018 klo 14.00
Särsjärven leirikeskus, Padasjoki
Paikalla: 14 (Liite 1)

§1 Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Sonja Virta avasi kokouksen kello 14.04.

§2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sonja Virta.
Kokouksen sihteeriksi valittiin Olli Pitkänen.
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Lotta Raatikainen ja Leena Peippo.

§3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokouksen olevan laillisesti koollekutsuttu ja on täten päätösvaltainen.

§4 Asialistan hyväksyminen

Hyväksyttiin asialista sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi.

§5 Tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

Rahastonhoitaja Mikko Nikkilä esitteli tilinpäätöksen (Liite 2) ja puheenjohtaja Sonja Virta toimintakertomuksen (Liite 3) ajalta 1.9.2016–31.8.2107. Toiminnantarkastaja Jaakko Pirinen antoi lausuntonsa (Liite 4).

§6 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle.

§7 Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Sonja Virta päätti kokouksen kello 14.18.

Liite 1

Kokouksessa paikalla:
Sonja Virta
Mikko Nikkilä
Jaakko Pirinen
Kaisa Linnasalo
Leena Peippo
Mia-Pia Asomäki
Cecilia Äijälä
Olli Pitkänen
Lassi Hiilinen
Lotta Raatikainen
Kerttu Pihlajamaa
Jenna Laakso
Tapio Lainesalo
Minna Keinänen

Liite 2

Tilinpäätös
1. Tuloslaskelma (pdf)
2. Tase (pdf)

Liite 3

Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n toimintakertomus kaudelta 1.9.2016–31.8.2017 (pdf)

Liite 4

Toiminnantarkastajan lausunto (erillisestä pyynnöstä)