Hallituksen kokous 3/2007

28.04.2007 Tuire Siikalan asunto, Tampere

Läsnä:

  • Benjamin Bainton (pj)
  • Miikka Uotila (sihteeri)
  • Tuire Siikala
  • Leena Peippo
  • Katri Vartiainen

§1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Benjamin Bainton avasi kokouksen klo 17.33

§2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

§3 Ilmoitusasiat

Kaupunkilehti Vartti tekee jutun Tolkienista ja pyysi seuran edustajaa haastatteluun. Miikka menee yhdessä Verkkoyhteisö Konty ry:n edustajan kanssa.

§4 Posti

Haettu ja siellä oli lehtivaihtoa.

§5 Smialit

Toimii normaalisti

§6 Hobittilan Sanomat

1-07 painettu ja kootaan pian. Postitetaan 4-06 ja maksumuistutuksen kanssa.

§7 Legolas

Tulossa pian.

§8 Kevättapaaminen

Pidetään piknikinä Tampereen kuukausitapaamisen yhteydessä.

§9 Finncon

Ei pidetä tapaamista, osallistutaan yhteistyöpöytään.

§10 Kerhotila

Tulevaisuudessa kukaan aktiiveista ei välttämättä opiskele Helsingin yliopistossa ja jossain vaiheessa kerhotilasta on ehkä luovuttava.

§11 Tilit

Alfirinilaiset kysyvät eräältä tutultaan mikäli hän voisi tehdä.

§12 META

§12.1 Badget

Tehdään touko-kesäkuun vaihteessa.

§12.2 Tilinkäyttöoikeudet

On viimein siirrettävä.

§12.3 Magneetit

Tilataan 3-6 arkkia

§12.4 T-paidat

Tarkistetaan nykyisten määrä.

§12.5 Lehtien painaminen Tampereella

Leena kysyy hintaa ammattikoulusta.

§13 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 18.21


← Toimikausi 1.1.2007–31.12.2007