Hallituksen kokous 2/2007

18.02.2007 Tuire Siikalan asunto, Tampere

Läsnä:

  • Benjamin Bainton (pj)
  • Miikka Uotila (sihteeri)
  • Tuire Siikala
  • Leena Peippo
  • Katri Vartiainen
  • Onerva Leisti

§1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Benjamin Bainton avasi kokouksen klo 13.23

§2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

§3 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Leena Peippo ja Onerva Leisti.

§4 Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

§5 Posti

Haettu ja siellä oli yksi lasku.

§6 Smialit

Smialit toimivat normaalisti. Smialsivuja ei tule, vaan toiminta siirtyy foorumeille.

§7 Hobittilan Sanomat

Viime vuoden viimeinen on painettu. Jäsenmaksulaput on laitettava mukaan.
Lehteen tulee mainos Vuosikokouksesta, joka järjestetään Kertsillä

§8 Legolas

Viime vuoden viimeinen on tekeillä. Sekä viime vuoden viimeisen, että tämän vuoden ensimmäisen tilannetta pitää kartoittaa.

§9 Nettisivut

Kysellään tilanteesta. Sivustolle pitäisi saada kuvitusta. Mietitään kilpailun järjestämistä. Tarvitsee selittää millaisia kuvia tarkalleen ottaen tarvitaan.

§10 Vuosikokous ja kevättapaaminen

Vuosikokous järjestetään Kertsillä 25.3.
Kevättapaaminen järjestetään Tampereen kuukausitapaamisen yhteydessä 26.5.

§11 Tilinkäyttöoikeuksien siirtäminen

Tilinkäyttöoikeudet siirretään pois seuraavilta toimihenkilöiltä: Karoliina Leikomaa (XXXXXX-XXXX), Inkeri Kontro (XXXXXX-XXXX) ja Juho Gröndahl (XXXXXX-XXXX), sekä muilta edellisten vuosien toimihenkilöiltä mikäli heillä on yhä tilinkäyttöoikeudet. Vuonna 2007 tilinkäyttöoikeudet ovat seuraavilla henkilöillä: Benjamin Bainton (XXXXXX-XXXX) ja Tuire Siikala (XXXXXX-XXXX).

§12 Yhteistyökokous

Osallistutaan. Miikka Uotila, Leena Peippo, Onerva Leisti ja ehkä Karoliina Leikomaa osallistuvat.

§13 Vanhat tiliotteet

Viime vuoden tiliotteitta puuttuu. Ne ovat oletettavasti Helenalla. Mikäli niitä ei saada, ostetaan ne pankilta.

§14 META

§14.1 Tilinpäätös

Karoliina tekee.

§14.2 Nimenkirjoittajat

Nimenkirjoittajat päivitettävä yritysrekisteriin.

§14.3 Sääntömuutos

Kaivettava esiin ja selvitettävä tilanne.

§15 Seuraava kokous

Vuosikokouksen yhteydessä

§16 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 14.20


← Toimikausi 1.1.2007–31.12.2007