Vaalikokous 19.7.2013

19.7.2013 klo 17
Lapjärven leirikeskus, Miehikkälä

Läsnä 26

§1. Kokouksen avaaminen
Seuran puheenjohtaja Leena Peippo avasi kokouksen klo 17.03

§2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leena Peippo, sihteeriksi Silja Ojanen ja pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Kaisa Linnasalo ja Kerttu Pihlajamaa.

§3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§4. Asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.

§5. Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet kaudelle 1.9.2013–31.8.2014
Miikka Uotila ja Mikko Nikkilä esittelivät toimintasuunnitelman ja talousarvion.

Koska seura on tehnyt viime vuosina tappiota, ehdotettiin korotusta jäsenmaksuihin seuraavasti: perusjäsenyys 18 e, perhejäsenet 10 e ja kannatusjäsenyys 50 e. Ehdotetut jäsenmaksut hyväksyttiin.

Tulevalla kaudella järjestetään toimintasuunnitelman mukaan The Miitti ja sen lisäksi ainakin kolme pienempää miittiä, sekä vuosijuhla ja Suomenlinna-piknik. Vuosijuhla järjestetään mahdollisesti miittimuotoisena. Smialconia mainostetaan aktiivisemmin, ja seuran tiedotus siirtyy entistä enemmän sähköiseen muotoon. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin sellaisenaan.

Talousarvio oli hitusen plussan puolella ja se hyväksyttiin sellaisenaan.

§6. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta kaudelle 1.9.2013–31.8.2014
Puheenjohtajaksi valittiin Leena Peippo.

Hallitukseen päätettiin valita kuusi jäsentä ja kaksi varajäsentä.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Jasmin Syrjälä, Silja Ojanen, Mikko Nikkilä, Kati Ahonen, Anna Saarimaa ja Kerttu Pihlajamaa.

Varajäseniksi valittiin Miikka Uotila ja Wenla Gustafsson.

§7 Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta kaudelle 1.9.2013–31.8.2014
Päätettiin valita yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja. Toiminnantarkastajaksi valittiin Olli Pitkänen ja varalle Jaakko Pirinen.

§8 Muut esille tulevat asiat
Ei muita asioita.

§9 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.40.