Kevätkokous 27.4.2008

27.04.2008 Toimintakeskus Vuoltsu, Tampere

Läsnä:

 • Karoliina Leikomaa (pj)
 • Miikka Uotila (sihteeri)
 • Tuire Siikala
 • Katri Vartiainen
 • Benjamin Bainton
 • Terhi Suutarinen
 • Pekka Saarimaa
 • Santeri Palin
 • Jaakko Pirinen
 • Anna Jääskeläinen
 • Laura Järvenpää

§1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Karoliina Leikomaa avasi kokouksen klo 14.25

§2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

§3 Kokousvirkailijoiden valinta

Valittiin:
Puheenjohtaja: Karoliina Leikomaa
Sihteeri: Miikka Uotila
Pöytäkirjantarkastajat: Jaakko Pirinen ja Pekka Saarimaa

§4 Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan

§5 Vuoden 2006 tilinpäätöksen käsittely

Siirtyy seuraavaan kokoukseen, koska ei ole valmis puuttuvien tiliotteiden takia

§6 Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2006 hallitukselle

Siirtyy seuraavaan kokoukseen, koska tilinpäätös ei ole valmis

§7 Vuoden 2007 tilinpäätöksen käsittely

Tilinpäätös käsiteltiin ja se oli kaikkien tarkasteltavana

§8 Vuoden 2007 vuosikertomus

Järjestettiin seuraavat jäsentapaamiset: vuosijuhla 3.1. Helsingin Uudella ylioppilastalolla (HeAT isännöi), kevättapaaminen 26.5. Tampereella, kesätapaaminen 7.7. Helsingin Suomenlinnassa, sekä syystapaaminen 30.9. Tampereen toimintakeskus Vuoltsulla.

Tampereella oli kuukausitapaamiset 27.1, 24.2, 31.3, 28.4 ja 26.5 kahvila Valossa.
Seura oli edustettuna erilaisissa fantasia-alan tapahtumissa (mm.FinnCon Jyväskylässä), sekä osallistui TamFan-tapahtuman järjestämiseen Tampereella 30.9. Lisäksi seura osallistui scifi-seurojen yhteistyökokoukseen.

Kevätkaudella julkaistiin yksi numero Legolas ja Hobittilan Sanomat -lehtiä. Loput vuoden numeroista päätettiin lykätä vuodelle 2008. Samalla jäsenmaksukausi laajennettiin kattamaan myös vuosi 2008. Harjoitettiin lehtivaihtoa useiden koti- ja ulkomaisten järjestöjen kanssa.

Luovutettiin Kuvastaja-palkinto parhaalle kotimaiselle fantasiakirjalle Helsingin kirjamessuilla.

Smialit järjestivät omaa, vapaamuotoista paikallista toimintaansa, sekä osallistuivat hallituksen järjestämään smialkisaan ja parhaiten pärjänneelle smialille myönnettiin palkinto.

§9 Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2007 hallitukselle

Myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2007 hallitukselle

§10 Vuoden 2008 budjetti

Vuoden 2008 budjetti käsiteltiin ja hyväksyttiin.

§11 Vuoden 2008 hallituksen puheenjohtajan valinta

Valittiin Karoliina Leikomaa puheenjohtajaksi

§12 Vuoden 2008 hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta

Jäseniksi valittiin:
Miikka Uotila
Santeri Palin
Tuire Siikala
Leena Peippo
Benjamin Bainton
Terhi Suutarinen

Varajäseniksi valittiin:
Jaakko Pirinen
Katri Vartiainen

§13 Vuoden 2008 tilintarkastajien ja varamiesten valinta

Tilintarkastajaksi valittiin Marianna Leikomaa ja varatilintarkastajaksi Ari Nuutila

§14 META

Ei ole

§15 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.48


← Toimikausi 1.1.2008–31.12.2008