Hallituksen kokous 2/2012–13

#hallitus@irc.merp.com 23.9.2012 klo 18.

Läsnä: Leena Peippo (puheenjohtaja), Silja Ojanen (sihteeri), Janne Seppänen, Minna Keinänen, Jasmin Syrjälä

§10 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.07.

§11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§12 Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

§13 Miittimaksut

Keskusteltiin miittimaksuista niissä tapauksissa kun miittiosallistuja ei ole paikalla koko miitin ajan. Päätettiin että The Miitissä yhden yön hinnaksi tulee kolmasosa torstaina saapuvien hinnasta ja kahden yön hinnaksi perjantaina saapuvien hinta. Seuran jäsenyys huomioidaan maksun suuruutta laskettaessa. Muissa miiteissä vain osan ajasta paikalla oleva maksaa koko hinnan, samoin siinä tapauksessa että on paikalla kaikki miittipäivät mutta yöpyy muualla.

Päivävierailumaksusta linjattiin seuraavaa: Miittiin saa tulla käymään ilmaiseksi päivävierailulle tutustumaan toimintaan, moikkaamaan kavereita, osallistumaan kokoukseen jne. Sen sijaan jos päivävierailu kestää pitkään ja tarkoituksena on tulla miittaamaan kuten muutkin paikallaolijat, tulee vierailijan muiden miittajien tapaan osallistua paikan vuokrakuluihin. Siinä missä koko miitin ajan olevat maksavat miittimaksun, maksaa päivämiittaaja viiden euron suuruisen päivämaksun.

§14 Hobitin ensi-illan ohjelma

  • Mikko Nikkilä saapui kokoukseen klo 18.50 ja Jaakko Pirinen klo 19.02.

Jasmin on ehdottanut pukukilpailua ensi-illan yhteyteen, ja idea sai kannatusta. Suunniteltiin myös seuran mainostamista Hobitin yhteydessä. Finnkinosta riippuen ainakin suurimmilla paikkakunnilla seuralla voisi olla oma pöytä ja flyereita voidaan levittää teattereihin ympäri Suomea. Ehdotettiin myös roll-up-kankaiden teettämistä seuralle, ja sellaiset päätettiin hankkia, koska taloustilanne vaikuttaa hyvältä ja kankaita voidaan hyödyntää myös muissa tapahtumissa. Jasmin suunnittelee flyerit, pukukilpailun mainosjulisteet sekä roll-upit lokakuun aikana, ja niihin varataan n. 300 euroa. Marraskuussa sovitaan tarkemmin käytännön järjestelyistä mm. pöytien suhteen.

§15 Arkiston määräraha ja lainauskäytäntö

Seuran arkistoon on saatu uusia kirjoja, ja Leena on koonnut kirjoista listan laitettavaksi foorumille. Seuran jäsenet voivat lainata arkiston teoksia noin kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan, ja Leena laatii lainauskäytännöstä tarkemmat säännöt. Leena ehdotti myös, että seura voisi jatkossa budjetoida vuosittain 50-100 euroa arkiston täydentämistä varten. Lisäksi kirjojen merkitsemiseen tarvitaan
leimasin.

§16 Muut asiat

Jasmin tiedusteli voiko pikkumiittejä jatkossa pitää myös n. 400 euroa viikonlopulta maksavissa paikoissa jos miittimaksua vastaavasti nostetaan. Tätä ei pidetty kohtuuttomana kunhan kalliimpi paikka on sijainniltaan keskeinen.

Keskusteltiin myös uusien jäsenten saamisesta mukaan miittitoimintaan. Foorumilla on ehdotettu erityisesti uusille jäsenille suunnattua miittiä alkuvuodesta, mutta sitä ei pidetty realistisena vaihtoehtona. Sen sijaan uusille jäsenille voisi olla esimerkiksi kiintiö tulevissa miiteissä, tai ilmoittautumisessa voitaisiin ottaa käyttöön painokerroinsysteemi, josta hyötyisivät erityisesti uudet jäsenet sekä myös muut seuran jäsenet. Asiaan palataan tulevissa kokouksissa.

§17 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50.