Vaalikokous 15.10.2005

Vuoltsun nuorisokeskus, kerhohuone 2

Läsnä:

  • Karoliina Leikomaa (pj)
  • Miikka Uotila (sihteeri)
  • Benjamin Bainton
  • Daniel Bainton
  • Tuire Siikala
  • Leena Peippo
  • Katri Vartiainen
  • Marianna Leikomaa

§1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Karoliina Leikomaa avasi kokouksen klo 13.36.

§2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

§3 Kokousvirkailijoiden valinta

Valittiin:
Puheenjohtaja: Karoliina Leikomaa
Sihteeri: Miikka Uotila
Pöytäkirjantarkastajat: Tuire Siikala ja Leena Peippo
Ääntenlaskijat: Tuire Siikala ja Leena Peippo

§4 Esityslistan hyväksyminen

Mariannan ehdotuksesta muutettiin kohta 5 vuosikertomuksesta toimintasuunnitelmaksi.

Hyväksyttiin muutoksineen.

§5 Vuoden 2006 toimintasuunitelma

Lisättiin toimintasuunnitelmaan kohdat:
Toimii yhteistyössä muiden scifi- ja fantasiaseurojen kanssa ja osallistuu yhteistyökokoukseen.
Harrastaa lehtienvaihtoa.
Julkaisee kalenterin.
Järjestää smialkisan.
Tukee ja avustaa Smialien tapahtumia

Hyväksyttiin muutoksineen.

§6 Vuoden 2006 budjetti

Koska budjettia ei voitu esittää, järjestetään ylimääräinen yleiskokous seuraavassa kuukausitapaamisessa 14.11 klo.18 kertsillä
Asiasta tiedotetaan kotisivuilla ja Konnussa. Marianna hoitaa tiedottamisen.

§7 Vuoden 2006 hallituksen puheenjohtajan valinta

Valittiin Karoliina Leikomaa puheenjohtajaksi

§8 Vuoden 2006 hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta

Jäseniksi valittiin:
Tuire Siikala
Leena Peippo
Katri Vartiainen
Helena Sorva
Benjamin Bainton
Miikka Uotila

Varajäseniksi valittiin:
Inkeri Kontro
Juho Gröndahl

§9 Vuoden 2006 tilintarkastajien ja varamiesten valinta

Siirretään ylimääräiseen yleiskokoukseen.

§10 Muut esille tulevat asiat

Marianna Leikomaa jatkaa kotisivujen ylläpitäjänä ja Kuvastajaraadin puheenjohtajana.

§11 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.10.


← Toimikausi 1.1.2005–31.12.2005