Hallituksen järjestäytymiskokous 2012

Suomen Tolkien-seuran hallituksen järjestäytymiskokous
Aika: 3.12.2011
Paikka: Vesilahden Lammasniemi
Paikalla: Anna Jääsekeläinen, Wenla Gustafsson, Miikka Uotila, Jaakko Pirinen, Outi Suppanen, Mikko Nikkilä, Janne Seppänen, Jasmin Syrjälä

§ 1 Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Jaakko Pirinen avasi kokouksen klo 18.47.

§ 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Miikka Uotila ja Outi Suppanen.

§ 4 Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

§ 5 Valitaan hallituksen jäsenten ja varajäsenten roolit toimikaudelle 1.1.2012–31.8.2012

Hallituksen varapuheenjohtajaksi ehdotettiin Miikka Uotilaa, joka valittiin tehtävään yksimielisesti.
Hallituksen sihteeriksi ehdotettiin Janne Seppästä, joka valittiin tehtävään yksimielisesti.
Hallituksen rahastonhoitajaksi ja jäsensihteeriksi ehdotettiin Mikko Nikkilää, joka valittiin tehtävään yksimielisesti.
Hallituksen tapahtuma- ja turvallisuusvastaavaksi ehdotettiin Jasmin Syrjälää, joka valittiin tehtävään yksimielisesti.
Hallituksen postitus- ja tiedotusvastaavaksi ehdotettiin Wenla Gustafssonia, joka valittiin tehtävään yksimielisesti.
Hallituksen tarvikevastaavaksi ehdotettiin Outi Suppasta, joka valittiin tehtävään yksimielisesti.
Lisäksi valittiin yhdistymisvastaaviksi Anna Jääskeläinen ja Leena Peippo.

§ 6 Tilinkäyttö- ja nimenkirjoitusoikeudet

Päätettiin, että puheenjohtaja Jaakko Piriselle (xxxxxx-xxxx), varapuheenjohtaja Miikka Uotilalle (xxxxxx-xxxx), rahastonhoitaja Mikko Nikkilälle (xxxxxx-xxxx) sekä lisäksi tapahtuma- ja turvallisuusvastaava Jasmin Syrjälälle (xxxxxx-xxxx) myönnetään nimenkirjoitusoikeudet. Nimenkirjoitusoikeus poistetaan kaikilta muilta.

Jaakko Piriselle (xxxxxx-xxxx) ja Mikko Nikkilälle (xxxxxx-xxxx) myönnetään tilinkäyttöoikeus (Nordea FI95 2001 1800 0427 42). Oikeus poistetaan kaikilta muilta.

§ 7 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Jaakko Pirinen päätti kokouksen kello 19.26.