Ylimääräinen yleiskokous

Hämeenkosken leirimaja 2.3.2013 klo 16

Läsnä 19.

§1. Kokouksen avaaminen
Seuran puheenjohtaja Leena Peippo avasi kokouksen klo 16.04.

§2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leena Peippo, sihteeriksi Silja Ojanen ja pöytäkirjantarkastajiksi Jasmin Syrjälä ja Janne Seppänen.

§3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§4. Asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi

§5. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
Valitaan kuluvalle kaudelle yksi toiminnantarkastaja sekä yksi varatoiminnantarkastaja.

Valittiin toiminnantarkastajaksi Noora Rämö ja varalle Kati Ahonen.

§6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.08.