Vuosikokous (1.1.2016)

1.1.2016 klo 15.00
Lapjärven leirikeskus, Miehikkälä
Paikalla: 12 (Liite 1)

§1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Leena Peippo avasi kokouksen kello 15.13.

§2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Puheenjohtajaksi valittiin Leena Peippo.
Sihteeriksi valittiin Janne Seppänen.
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Mikko Nikkilä ja Taru Heikkinen.

§3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on laillisesti kokoonkutsuttu ja on täten päätösvaltainen.

§4 Kokouksen työjärjestyksen (Liite 2) hyväksyminen

Hyväksyttiin työjärjestys sellaisenaan.

§5 Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

Käytiin läpi tilinpäätös (Liite 3), vuosikertomus (Liite 4) ja toiminnantarkastaja Jaakko Pirisen lausunto (Liite 5).

§6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

§7 Muut kokouskutsussa mainitut asiat

Ei muita käsiteltäviä asioita.

§8 Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Leena Peippo päätti kokouksen kello 15.26.


Liite 1

Kokouksessa paikalla:
Leena Peippo
Kaisa Linnasalo
Kati Ahonen
Janne Seppänen
Taru Heikkinen
Lotta Raatikainen
Lassi Hiilinen
Mikko Nikkilä
Jaakko Pirinen
Olli Pitkänen
Ari Leino
Kristiina Jaatinen

Liite 2

Kokouksen työjärjestys
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
8. Kokouksen päättäminen

Liite 3

Tilinpäätös
1. Tuloslaskelma
2. Tase

Liite 4

Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n toimintakertomus kaudelta 1.9.2014 – 31.8.2015

 • Osallistuttiin Traconiin
 • Järjestettiin syysmiitti
 • Järjestettiin pikkujoulumiitti
 • Osallistuttiin Hobitti-elokuvan jonotukseen ja järjestettiin pukukilpailu
 • Järjestettiin TSH 60 vuotta -tapahtuma Tampereella
 • Järjestettiin vuosijuhlamiitti
 • Pidettiin smialkilpailu
 • Järjestettiin matka Hobitti-näytelmään Imatralle
 • Järjestettiin kevätmiitti
 • Osallistuttiin Archipelaconiin
 • Järjestettiin kesätapaaminen Suomenlinnassa yhdessä muiden fantasia- ja scifiharrastajien kanssa
 • Järjestettiin The Mitti
 • Järjestettiin kuukausitapaamisia Helsingissä
 • Järjestettiin lapsiystävällisiä scifimafioita Tampereella
 • Julkaistiin neljä Hobittilan Sanomaa
 • Jaettiin Kuvastaja-palkinto