Hallituksen kokous 7/2015-2016

4.4.2016 klo 19.00
##valkoinenneuvosto @ irc.freenode.net

paikalla: Leena Peippo (puheenjohtaja), Janne Seppänen (sihteeri), Mikko Nikkilä, Outi Suppanen, Miikka Uotila

§1 Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Leena Peippo avasi kokouksen kello 19.07.

§2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

§3 Posti

Yhdistyksen postiin oli tullut tiliote, kevätmiitin lasku sekä muutama lehti.

§4 Finncon

Päätettiin, että emme ota Finnconiin (Tampereella, 1.-3.7.) myyntipöytää. Sen sijaan pidämme piknikin, jonka aikana voimme myydä tavaroitamme, ja lisäksi mainostamme seuraa aktiivisesti (uusia flyereitä!).

§5 The Miitti

Miittitiimi pitäisi koota kasaan. Rhosgobellaa pyydetään jälleen järkkäämään ohjelmaa.

§6 Muut esille tulevat asiat

Mikko ilmoitti, että tilillä on miittivuokran maksamisen jälkeen 3108,42 euroa.

§7 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.51.