Hallituksen kokous 3/2013-14

14.1.2014 klo 18.00
##valkoinenneuvosto @ irc.freenode.net

paikalla: Leena Peippo, Anna Saarimaa, Mikko Nikkilä, Kati Ahonen, Jasmin Syrjälä, Kerttu Pihlajamaa, Silja Ojanen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.07.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Jäsenkyselyn suunnittelu
Pohdittiin jäsenkyselyssä kysyttäviä asioita ja vastausmuotoja, kyselyä suunniteltiin samaan aikaan sähköisellä kirjoitusalustalla.

Leena hoitaa kyselyn teknisen toteutuksen. Tavoitteena saada kysely julkaistua helmikuussa ja vastausaikaa olisi n. kolme kuukautta. Kyselyn etenemisestä tiedotetaan hallituslistalla.

4. Muut esille tulevat asiat
Jasmin on ollut Merriin yhteydessä miittimaksujen julkisen näkymisen suhteen ja Merrillä on suunnitelmissa uusia tapahtumanhallintaa laajemminkin.

Hallitukselta on pyydetty kommentteja tietokirjaa varten laaditusta seuran esittelytekstistä. Siinä on joitakin virheitä, jotka pitäisi korjata pikimmiten. Leena vastaa kirjailijalle.

5. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20.