Vaalikokous (23.7.2022)

Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n vaalikokous
Aika: La 23.7.2022 klo 14
Paikka: Lapjärven Juhla & Majoitus (Lapjärventie 390, 49660 Pyhältö)
Paikalla: Olli Pitkänen (pj), Sonja Virta (sihteeri), Taru Heikkinen, Lotta Raatikainen, Liisa Kujala, Kristiina Saarinen, Susanna Keinänen, Elias Jungman, Lassi Hiilinen, Miska Jungman, Tapio Lainesalo, Anna Saarimaa, Mia-Pia Asomäki, Päivi Marttila, Pekka Saarimaa, Kaisa Linnasalo, Mikko Nikkilä, Miikka Uotila, Jaakko Pirinen, Hanna Jungman, Ville Jungman, Ari Leino.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Olli Pitkänen avasi kokouksen klo 14.11.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Olli Pitkänen, sihteeriksi Sonja Virta ja pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Kaisa Linnasalo ja Lotta Raatikainen.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys sellaisenaan.

5. Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksujen vahvistaminen kaudeksi 1.9.2022–31.8.2023

Olli Pitkänen esitteli toimintasuunnitelman (Liite 1). Rahastonhoitaja Susanna Keinänen esitteli tulo- ja menoarvion (Liite 2). Toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio hyväksyttiin sellaisenaan.

Liittymis- ja jäsenmaksut kaudelle 2022–2023 vahvistettiin seuraavasti:

– Liittymismaksu 0 euroa
– Perusjäsenmaksu 22 euroa
– Perhejäsenmaksu 15 euroa
– Kannatusjäsenmaksu 50 euroa

6. Hallituksen puheenjohtajan valinta, hallituksen jäsenmäärä ja jäsenten valinta kaudelle 1.9.2022–31.8.2023

Hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 2022–2023 valittiin Olli Pitkänen.

Hallituksen jäsenmääräksi kaudelle 2022–2023 päätettiin 8 varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä.

Varsinaiset jäsenet:
– Taru Heikkinen
– Susanna Keinänen
– Liisa Kujala
– Päivi Marttila
– Mikko Nikkilä
– Anna Saarimaa
– Janne Seppänen
– Miikka Uotila

Varajäsenet:
– Nienna Lagus
– Sonja Virta

7. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantoiminnantarkastajien määrä ja valinta kaudelle 1.9.2022–31.8.2023

Toiminnantarkastajien määräksi kaudelle 2022–2023 päätettiin 1 varsinainen toiminnantarkastaja sekä 1 varatoiminnantarkastaja.

– Varsinainen toiminnantarkastaja: Jaakko Pirinen
– Varatoiminnantarkastaja: Kristiina Saarinen

8. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Olli Pitkänen päätti kokouksen klo 14.40.