Vuosikokous (8.1.2022)

Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n vuosikokous
8.1.2022 klo 18 Zoomissa
Paikalla: Olli Pitkänen (puheenjohtaja), Sonja Virta (sihteeri), Mia-Pia Asomäki, Taru Heikkinen, Satu Keinänen, Susanna Keinänen, Kaisa Linnasalo, Mikko Nikkilä, Jaakko Pirinen, Anna Saarimaa, Pekka Saarimaa.


1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Olli Pitkänen avasi kokouksen 18.06.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Olli Pitkänen, sihteeriksi Sonja Virta ja pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Susanna Keinänen ja Kaisa Linnasalo.


3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Asialistan hyväksyminen

Asialista hyväksyttiin sellaisenaan.


5. Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajan lausunnon esittäminen

Olli Pitkänen esitteli vuosikertomuksen (liite 1) ja Mikko Nikkilä tilinpäätöksen (liite 2) kaudelta 1.9.2020–31.8.2021. Jaakko Pirinen esitteli toiminnantarkastajan lausunnon (liite 3).

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.20.

Liite 1

Vuosikertomus 2020-2021

Liite 2
Tilinpäätös 2020-2021